آبان ۴ , ۱۳۹۶
بازار در خواب و خاک

بازار در خواب و خاک

بازار اراک یکی از بناهای نخستین شهر اراک است. با این همه بنای مجموعه بزرگ بازار اراک شامل مغازه ها، حمام، مسجد، مدرسه، آب انبارها، گذرها و کاراوانسراها در زمان فتحعلی شاه قاجار و توسط یوسف خان گرجی در سال ۱۲۲۸ هجری قمری در بافت مرکزی سلطان آباد(نام قدیم اراک) بنیان گذاشته شد.
در این بنای قدیمی صدها باب مغازه وجود دارد که همه در راسته بازارفعالیت می‌کنند و مکان‌های دیگر مانند بازارچه‌های اختصاصی و باراندازها و انبارها و کارگاه‌های تولیدی در ۲۰ سرا و تیمچه فعالیت دارند.
در طرفین بازار سراهایی به فاصله ۵۰ متر از یکدیگر ساخته شده‌اند که از آن جمله می‌توان به تیمچه کاشانی که به بازار فرش اختصاص یافته و
تیمچه مهر که به صنایع دستی مختص شده یا سراهایی دیگر مثل نوروزی، کتاب
فروشها ، اکبری وفراهانی‌ها که هر یک به کالایی خاص اختصاص یافته‌اند.

که گویا این روزها مغازه ها و سراها در سکوتی از بی بازاری به سر می برند…

بازار که می بایست رگ حیاتی اقتصادی شهر می بود، حال در سکوت و خوابی عمیق اقتصادی به سر می برد