حمیدرضا زاهدی
مرداد ۱۵ , ۱۳۹۵
عکاس : حمیدرضا زاهدی
مجموعه عکس های حمیدرضا زاهدی