تیرداد کدخدا شفیع
مرداد ۱۵ , ۱۳۹۵
عکاس : تیرداد کدخدا شفیع
تیرداد کد خدا شفیع ، متولد1364/04/10 ، شروع فعالیت عکاسی خبری در خبرگزاری مهر ، آغاز عکاسی خبری از سال 94
مجموعه عکس های تیرداد کدخدا شفیع