علی اصغر یوسفی
مرداد ۱۵ , ۱۳۹۵
عکاس : علی اصغر یوسفی
مجموعه عکس های علی اصغر یوسفی